Nationale Herdenking Nederlands Koloniaal Verleden

De belangrijkste activiteit van Stichting 3 mei is het organiseren van de jaarlijkse Nationale Herdenking van het Nederlandse koloniale verleden op 3 mei op de Dam in Amsterdam. 

3, 4 en 5 mei

3 mei is bedoeld als een aanvulling op de al bestaande nationale herdenkingsdagen op 4 en 5 mei. 

Op 3 mei houden een inclusieve herdenking met twee minuten stilte op 3 mei voor het leed dat de Nederlandse voorvaderen aan andere mensen en landen* hebben toegebracht tijdens de koloniale tijd. Dit zou een gebaar van erkenning zijn en dit kan bijdragen aan collectieve heling, herstel en verbondenheid in Nederland.

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij onder andere het leed wat Nederland is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 mei vieren wij gezamenlijk de stappen die zijn genomen en de strijd die is gevoerd richting vrijheid vanuit de pijnlijke, traumatische en verdrietige gebeurtenissen uit onze gezamenlijke Nederlandse (koloniale) geschiedenis. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat we nog op weg naar vrijheid zijn, dit wat betreft het aanpakken van de gevolgen van de koloniale geschiedenis. We zijn er ons van bewust dat kolonialisme nooit meer mag gebeuren en dat wij nog meer mogen waarderen dat we in een mooi kleurrijk land samen leven.

Keti koti en 3 mei

Deze herdenkingsdag is niet bedoeld als vervanging van Keti Koti, de afschaffing van de slavernij. We herdenken de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis, inclusief de slavernij.

Wees welkom

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze inclusieve herdenking. De eerste editie vond plaats in 2021 en is sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement. 

De volgende Nationale herdenking Nederlands koloniaal verleden zal plaatsvinden op zaterdag 3 mei 2025. T.z.t. zal er op deze pagina meer informatie verschijnen over deze herdenking.

Laatste updates

Op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op onze sociale media kanalen.


Sluit je aan bij onze missie!

Donateurs zijn een belangrijk aspect om deze herdenking te doen slagen. Sinds een aantal jaren is er een brede maatschappelijk draagvlak om samen te kijken naar de koloniale geschiedenis, de gevolgen daarvan en samenwerking voor een betere toekomst. Dat kunnen we alleen met jullie steun. Steun ons werk met een donatie. Samen streven we naar erkenning, heling en verbondenheid.


Aanmelden als vrijwilliger of deelnemer voor 2025

Een jaar duurt het om de herdenking te organiseren. Dit kunnen we niet zonder hulp vanuit de gemeenschap. 

Wil je volgend jaar ook een bijdrage leveren aan de herdenking als sponsor, vrijwilliger, vlaggendrager, spreker, zanger/dansgroep of een helingsritueel verzorgen? Neem contact met ons op en wie weet ben jij volgend jaar onderdeel van het programma.


Terugblik

Hieronder vind je een overzicht van de herdenkingen die in voorgaande jaren hebben plaatsgevonden. De meeste herdenkingen zijn ook terug te kijken via deze pagina of via onze facebook-pagina.