Over ons

Sinds oktober 2022 zijn wij officieel geregistreerd als Stichting 3 mei, een liefdevol verzoek met als doelstelling:

een bijdrage leveren aan het creëren van meer verbondenheid in Nederland
tussen de verschillende etnische groepen uit het Nederlandse koloniale verleden.


Bestuursleden

Bij deze stellen wij graag het bestuur aan u voor:

  • Rishma Khubsing: voorzitter
  • Warsha Atwarie: penningmeester
  • Patienta Assen: algemeen bestuurslid

Scroll naar beneden voor meer informatie over elk bestuurslid.

 

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun tijd en diensten.

 

Financiële verantwoording

Het vermogen wordt beheerd door Warsha Atwarie, penningmeester als eerste verantwoordelijke en Rishma Khubsing, voorzitter als tweede verantwoordelijke.

 

Informatiedocument en beleidsplan

Download ons informatiedocument en/of beleidsplan door op de onderstaande buttons te klikken.


Voorzitter en initiatiefneemster Rishma Khubsing

Mijn naam is Rishma Khubsing, ik heb een Surinaams-Hindostaanse achtergrond. Mijn overgrootouders zijn uit India ontvoerd om als dwangarbeider in Suriname te werken. Op de pagina 'een persoonlijk verhaal' ga ik uitgebreider in op het verhaal van mijn overgrootouders. Van jongs af aan begreep ik niet
waarom er geen nationale herdenkingsdag bestond om het leed van mijn voorouders en die van vele andere te herdenken. Net als de herdenking op 4 mei, waar het leed van de Nederlandse voorouders wordt herdacht. Zo is het idee voor dit initiatief ontstaan. 

Ik werk als klinisch psycholoog-psychotherapeut (specialist) in mijn eigen praktijk Quality Psychology en trancehealing therapeut (spirituele consulten). Spiritualiteit is een rode draad door mijn leven, speelt een grote rol in diverse culturen en kleurt dit initiatief. Mijn visie is dat we alleen een zijn.

Vanuit mijn werk als psycholoog weet ik wat de kracht van erkenning is binnen het helingsproces. Het koloniaal verleden heeft onder andere gezorgd voor intergenerationeel trauma en verdeeldheid binnen de samenleving. Ik hoop dat dit initiatief een bescheiden bijdrage kan leveren aan meer gelijkwaardigheid en een liefdevolle samenleving.


Penningmeester Warsha Atwarie

Mijn naam is Warsha Atwarie. Ik werk als Intercultureel kindercoach en ben oprichtster van Kindervreugde. Ik ben van Surinaams-Hindostaanse afkomst. Voordat ik betrokken werd als penningmeester bij het initiatief van 3 mei, een liefdevol verzoek, kreeg ik via social media al indrukwekkende beelden en berichten mee.

Ik verbind mij dan ook graag aan 3 mei, een liefdevol verzoek omdat ik wil bijdragen aan een inclusieve herdenking. Vanwege mijn achtergrond als intercultureel kindercoach en het werken met gezinnen uit verschillende culturele achtergronden vind ik het belangrijk dat kinderen en jongeren betrokken worden bij hun eigen stukje geschiedenis. Nader ik ouder wordt besef ik steeds meer hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en dit wil ik graag doorgeven aan de komende generaties.

Herdenken heeft niet alleen te maken met wat was, maar ook met wat is. Er is in Nederland meer dan in andere landen sprake van een levende herinneringscultuur, levend in die zin dat er steeds gediscussieerd wordt over wie je precies herdenkt. De groep is steeds groter geworden. Dat is ook mooi, daardoor blijft de herdenking dichtbij de mensen.


Algemeen Bestuurslid Patienta Assen

Ik ben Patienta Assen. Als schrijfster van kinderboeken gericht op diversiteit en als docente geschiedenis en maatschappijleer ben ik van mening dat elk kind (persoon) zichzelf moet kunnen herkennen in de (geschiedenis) boeken. Door de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven te bekijken kunnen wij een vollediger beeld krijgen van de gedeelde geschiedenis.

Ik ben geboren in Nederland en opgegroeid met de Afro-Surinaamse en Surinaams- Hindostaanse cultuur en dat heb ik altijd als een verrijking ervaren. Door mijn kennis over mijn verleden weet ik in het heden wie ik ben en waar ik voor sta. Het is belangrijk om een initiatief als 3 mei te hebben. 3 mei, een liefdevol verzoek erkent de geschiedenis van alle gekoloniseerde landen en is zich bewust van de zwarte bladzijde in ons gedeelde verleden. Deze geschiedenis verbindt ons allen. Door er breder naar te kijken kunnen wij een completer beeld hebben van het verleden.