Donaties

Hartelijk dank voor uw interesse om onze nationale herdenking voor het koloniale verleden van Nederland te ondersteunen. Als Stichting 3 mei een liefdevol verzoek zijn we toegewijd aan het herdenken en erkennen van de impact van het koloniale verleden op onze samenleving en het bevorderen van bewustwording en dialoog hierover.

 

Waarom Doneren?

Uw steun is essentieel om onze jaarlijkse herdenking mogelijk te maken en om onze missie voort te zetten. Door te doneren draagt u direct bij aan:

  1. Het behoud van de herinnering: Uw bijdrage helpt ons om de herinnering aan het koloniale verleden levend te houden en te delen met de huidige en toekomstige generaties.

  2. Educatie en bewustwording: Met uw steun kunnen we educatieve initiatieven ontwikkelen en aanbieden die mensen helpen het koloniale verleden beter te begrijpen en de complexiteit ervan te waarderen.

  3. Dialoog en verzoening: Door bij te dragen aan onze herdenking ondersteunt u het creëren van een ruimte voor open dialoog en verzoening, waarin verschillende perspectieven worden gehoord en begrepen.

Voordelen van Doneren aan een ANBI-Stichting

Als Stichting 3 Mei hebben we de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw donatie fiscaal aftrekbaar kan zijn. Enkele voordelen van doneren aan een ANBI-stichting zijn:

  • Belastingvoordeel: U kunt in aanmerking komen voor belastingaftrek voor giften aan ANBI's, waardoor uw donatie nog waardevoller wordt.

  • Transparantie: Als ANBI zijn we verplicht om transparant te zijn over onze financiën en activiteiten, zodat u kunt zien hoe uw bijdrage wordt gebruikt.

  • Vertrouwen: ANBI-status vereist dat onze organisatie aan strikte criteria voldoet, waardoor u met vertrouwen kunt doneren, wetende dat uw geld op een verantwoorde manier wordt besteed.

 

Hoe te Doneren?

U kunt eenvoudig en veilig doneren via onze website. Klik op de doneerknop hieronder om te doneren of maak uw donatie over op rekeningnummer NL66BUNQ2078788708 t.n.v. Stichting 3 mei, een liefdevol verzoek.

Dank voor uw Steun!

Namens Stichting 3 Mei willen we u hartelijk bedanken voor uw steun en solidariteit. Samen kunnen we blijven werken aan een samenleving die het koloniale verleden erkent, begrijpt en verwerkt, en die streeft naar een rechtvaardige toekomst voor alle mensen.


Voorgaande herdenkingen

Met behulp van donaties over de voorgaande jaren hebben wij al een paar mooie herdenkingsdagen mogen organiseren op de Dam in Amsterdam. Klik op één van de onderstaande plaatjes voor meer informatie over de betreffende herdenking.